Skriv ut denne siden
Årsmøte Oppdal Bygdealmenning
14 mar 2022
blog

Årsmøte Oppdal Bygdealmenning

ÅRSMØTE OPPDAL BYGDEALMENNING

Årsmøte holdes på Skifer Hotel torsdag 7. april kl. 19.30.

Til behandling foreligger:

  1. Valg av møteleder og referent.

     Valg av to personer til å underskrive møteprotokollen.

  1. Årsmelding og regnskap for perioden 01.01.-31.12.21
  2. Styrets planer for kommende års virksomhet.
  3. Valg av medlemmer til styret og valgkomite.
  4. Fastsettelse av godtgjørelse for medlemmer av styret.
  5. Oppnevning av revisor og fastsettelse av godtgjørelse.
  6. Behandling av innkomne saker

Sakliste, årsmelding, regnskap og valgkomiteens forslag på styremedlemmer og valgkomite er lagt ut på allmenningskontoret fra 17.03.2022.

Alle personer med stemmerett iflg. manntallet kan fremme motforslag til valgkomiteens forslag innen to uker før valget.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes skriftlig til styret senest 1 uke før årsmøtet.

Personer som stiller med fullmakt fra kommune, sameie e.l., eller som verge for bruksberettigede, bes om å sende inn fullmakten før årsmøtet.

                                                                                                                     Allmenningsstyret.

Lest 386 ganger