• 72 42 02 77 / 482 12 690 / 482 12 691
 • post@oppdalbygdealmenning.no

Om villreinjakta

Villreinjakt

Oppdal Bygdealmenning har areal både i Knutshø og Snøhetta villreinområder.
Utenbygdsboende søkere kan tildeles jakt i Snøhetta villreinområde. Søknadsmengden er relativt stor, normalt er sjansen for å få reinsjakt ca 10%.
2_villrein_snohetta.jpg

Søknad om villreinjakt og søknadsfrist.

Søknadsfrist er 1. mai.
Søknad skal inneholde søkers fulle navn og folkeregistrert adresse, gårds- og bruksnummer for allmenningsberettigede, samt når søkeren hadde jakt i Oppdal Bygdealmenning sist.

Det kan søkes ved å bruke skjemaet for dette her på nettsiden. Søker vil da motta en epost som kvittering på at søknaden er registrert. Dersom epost ikke mottas må søker kontakte almenningen for å forsikre seg om at søknaden blir registrert.

Det kan også søkes på eget skjema som blir lagt ut på Circle K og på allmenningskontoret. Søknader poststemplet 1. mai godtas.

Jakttider

Knutshø:
F.o.m. 20. august t.o.m. 15. september.

Snøhetta:
F.o.m. 20. august t.o.m. 17. september.

Informasjon

Snøhetta villreinområde
Snøhetta villreinområde består av to delområder med separate villreinstammer. Oppdal Bygdealmennings grunn ligger i det østligste av disse. Villreinstammen her teller omtrent 2000 dyr før kalving. Jakttiden er fra og med 20. august til og med 17. september. Korttypene som tildeles er fritt dyr, kløftbukk (liten bukk), simle/ungdyr og kalv. Kalvekortene selges kun sammen med simle/ungdyrkort. Normal fellingsprosent for området er rundt 50%. Oppdal Bygdealmenning har felles jaktavtaler med samtlige rettighetshavere innen Oppdal kommunes del av Snøhetta villreinområde.
Knutshø villreinområde
Bestandsmålet i Knutshø villreinområde er 1500 vinterdyr. Fellingsprosenten for hele området ligger rundt 60 %. Jakttiden er fra og med 20. august til og med 15. september. Korttypene som tildeles er fritt dyr, simle/ungdyr og kalv. De fleste kalvekortene selges sammen med simle/ungdyrkort.
Regler for søknad om villreinjakt i Oppdal Bygdealmenning
Tildelingsrutiner

Søkere på reinsjakt deles i fire grupper iht bruksreglenes kap. 6.2:
 • A: Bruksberettigede
 • B: Tidligere eier (i minst 10 år sammenhengende) av bruksberettiget eiendom, og som er bosatt i Oppdal, kan benytte bruksretten til eiendommen.
 • C: Innenbygdsboende uten bruksrett
 • D: Utenbygdsboende
For skillet mellom C og D gjelder hjemmeadressen søkeren er oppført med i folkeregisteret.
Gruppe A har fortrinnsrett, deretter prioriteres gruppe B. Det kan kun tildeles en fellingstillatelse per bruksberettiget eiendom per år. Innad i gruppe C har førstegangsjegere fortrinnsrett, deretter sorteres søkerne etter når de sist hadde jakt i Oppdal Bygdealmenning.
Tildeling skjer etter loddtrekning.
Spesielle regler
Etter at trekninga er kunngjort
 • Søkere som trekker seg før jakta er betalt vil bli utestengt fra reinsjakt i allmenningen påfølgende sesong.
 • Søkere som trekker seg etter at jakta er betalt vil bli avkrevd et behandlingsgebyr på kr. 250,00.
 • En jeger som har kort av kategorien «fritt dyr», vil ikke være med i trekningen av «fritt dyr» neste gang han søker om reinsjakt.
Betaling og korthenting
Trekning foretas så snart som mulig etter at søknadsfristen er utgått. Krav om betaling sendes deretter ut til de som har fått jakt. Kort som ikke er betalt innen fristens utløp kan bli omfordelt uten varsel. Det er jegers ansvar at betalingen skjer på en slik måte at kvittering er oss i hende i rett tid.

Kontrollkortene er normalt klare til avhenting rundt 15.juli, og kan da hentes på allmenningskontoret når dette er betjent. Jegeravgiftskort og oppskytingsbevis må medbringes. Det skal signeres jegerkontrakt, så kortene må hentes av den de er utstedt til.
Overdragelse av kort
Fordeling av returnerte kort skjer i henhold til varaliste. Jegere som får overdratt kort etter at jakta har startet, blir registrert som jegere dette året.
Jaktlag
OBA har åpnet for dannelse av jaktlag under villreinjakt for å øke fellingsprosenten.

 • Hvert lag kan bestå av tre personer. Personer som ønsker å danne jaktlag må kontakte allmenningskontoret etter at trekning er foretatt. Det er en forutsetning at alle er tildelt jakt. Jaktlagskontrakter skal være inngått før jaktstart. Ingen kan være medlem av mer enn ett jaktlag. Det vil bli innkrevd et gebyr på kr. 100,- per jaktlag.
 • De inntil tre jegerne på jaktlaget kan felle dyr på de fellingstillatelser laget disponerer, men det kan ikke felles dyr på kort som ikke medbringes i fjellet.
 • Dersom alle tre lagsmedlemmer jakter samtidig, forutsettes det at jegerne har kontakt med hverandre, direkte eller via samband. Den som medbringer det kort det felles dyr på, må innen kort tid og uten opphold innfinne seg på fellingsstedet. Kontrollkort skal skjæres så raskt som mulig. Dersom jegerne ikke har kontakt med hverandre, kan de ikke felle dyr på kort de ikke selv medbringer.
 • NB! Det må undertegnes separat kontrakt for lagsjakt.
Jakttider

Knutshø:
F.o.m. 20. august t.o.m. 15. september.

Snøhetta:
F.o.m. 20. august t.o.m. 22. september.

Oppdal Bygdealmenning

Oppdal Bygdealmenning er med sine 1161 km2 en av landets største bygdeallmenninger. Så godt som alt areal ligger ovenfor skoggrensa.

Oppdal Bygdealmenning har tre ansatte. Kontoret ligger i Inge Krokanns vei 11 i Oppdal sentrum (100 meter sør for Rådhuset).

Komme i kontakt med oss

Inge Krokanns veg 11, 7340 OPPDAL

72 42 02 77 / 482 12 691 / 482 12 690

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.