• 72 42 02 77 / 482 12 690 / 482 12 691
 • post@oppdalbygdealmenning.no

Arbeidsoppgaver

Oppdal Bygdealmenning

 • Fiske

  Fiske

  OBA har eget klekkeri, og driver utsetting i de av vatna innen allmenningen der ørreten ikke formerer seg selv eller rekrutteringen er svak. Det drives fiskestell i en del vatn, og en del vatn prøvefiskes for å få svar på tilstand og eventuelle endringer i fiskebestanden.
 • Moskus

  Moskus

  OBA selger tjenester til Statens Naturoppsyn. Arbeidet består i avgangsregistrering, jaging eller avliving av moskus som vandrer ut av området, avliving av syke og skadde moskus, prøvetaking til helseovervåkingsprosjektet på moskus og bestandsregistrering.
 • Villrein

  Villrein

  OBA deltar i feltmessig registreringsarbeid som strukturtelling, minimumstelling og oppsyn i forbindelse med reinskalvingen. I reinsjaktperioden arbeider allmenningens ansatte som jaktoppsyn i Snøhetta og Knutshø villreinområder.
 • Rovvilt

  Rovvilt

  To av OBAs ansatte er rovviltkontakter for Statens Naturoppsyn. Arbeidet består i kadaverdokumentasjon (undersøkelse av døde sau og tamrein for å finne dødsårsak), kontroll av observasjoner av rovvilt og spor etter rovvilt samt bestandsregistrering av jerv (kontroll av kjente hilokaliteter og leting etter nye lokaliteter).
 • Fjellrev

  Fjellrev

  OBA utfører kontroll med kjente hilokaliteter og nyleting av hi for Statens Naturoppsyn. OBA utfører også oppdrag for Norsk institutt for naturforskning i forbindelse med fjellrevprosjektet. Arbeidet består bl.a i oppfølging av fórautomater på fjellrevhi hvor det er satt ut rev.
 • Kulturminner

  Kulturminner

  Kulturminner på OBAs grunn registreres i forbindelse med andre oppdrag i felt. Det drives også oppsyn med kjente kulturminner for å unngå at disse blir beskadiget av menneskelig aktivitet i fjellet.
 • Oppsyn

  Oppsyn

  I tillegg til å drive naturoppsyn på egen grunn selger OBA også naturoppsynstjenester til Statens Naturoppsyn. Arbeidet omfatter kontroll og overvåking av reirlokaliteter for rovfugl, kontroll av fjellrevhi, faunaregistreringer, oppsyn i ett naturreservat med mer.
 • Transportoppdrag

  Transportoppdrag

  OBA har løyve til leiekjøring med snøskuter innen deler av kommunen, og tar på seg enkelte transportoppdrag så langt det er forenlig med annet arbeid innen allmenningen.
 • 1

Oppdal Bygdealmenning

Oppdal Bygdealmenning er med sine 1161 km2 en av landets største bygdeallmenninger. Så godt som alt areal ligger ovenfor skoggrensa.

Oppdal Bygdealmenning har tre ansatte. Kontoret ligger i Inge Krokanns vei 11 i Oppdal sentrum (100 meter sør for Rådhuset).

Komme i kontakt med oss

Inge Krokanns veg 11, 7340 OPPDAL

72 42 02 77 / 482 12 691 / 482 12 690

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.