• 72 42 02 77 / 482 12 690 / 482 12 691
  • post@oppdalbygdealmenning.no

Fiske i almenningen

Fiske i Oppdal Bygdealmenning

Oppdal Bygdealmenning har rundt 120 fiskevatn, smått og stort medregnet. Ørret er dominerende fiskeslag. Røye finnes i omtrent 30 vatn. I Unndalsvatnet finnes det harr. I Orkelsjøen og en del tilstøtende vatn, samt i Unndalsvatnet og Gjevilvatnet finnes det ørekyte. Allmenningen driver fiskestell, og har blant annet eget klekkeri.
Fiskeregler, fiskekort, utsalgssteder

Fiskekort, utsalgssteder

Det selges døgnkort, ukekort og sesongkort.

Utsalgssteder:
  • Inatur
  • Festa Handel
  • Statoilstasjonen i Oppdal sentrum
  • Alle sportsbutikker i Oppdal sentrum
  • Turistkontoret
  • Sjøsetra ved Orkelsjøen (når setra er i drift) og Gjevilvasshytta.
  • Kort selges også på Oppdal Bygdealmennings kontor i Oppdal sentrum.
  • Utenfor kommunen er Brødrene Dalløkken på Dalholen i Folldal kommune eneste utsalgssted.

Kortet gjelder i alle vatn innen allmenningen. Sesongkort gjelder det kalenderåret de er utstedt. Kart over Oppdal Bygdealmenning er å få kjøpt der fiskekort selges.

Fisketider
Fra og med 15. september til og med 31. oktober er alt fiske i elver og vatn med ren ørretbestand forbudt. I vatn med røye, samt vatn med både røye og ørret, er fiske tillatt hele året. Fiske med stående redskap (garn og line) er tillatt i rene ørretvatn fra og med 15. juli til og med 14. september. For Skarvatnet gjelder samme regler som for vatn med ren ørretbestand. For Gjevilvatnet er fiske med garn og liner tillatt fra og med 1. juli til og med 14. september, og alt fiske forbudt i perioden fra og med 15. september til og med 31. oktober. I Vesle Orkelsjø, Orkelsjøen og i Unndalsvatnet er fiske med stående redskap tillatt fra og med 15. juli til og med 31. august.
Redskap
Til garnfiske kan det benyttes inntil 5 garn av standard lengde (25 meter) per kort. Minste tillatte maskevidde er 35 millimeter (18 omfar). Unntak fra denne regel mÃ¥ avtales med grunneier. I vatn med røye, samt vatn med både røye og ørret, er det ingen antalls- eller maskeviddebestemmelser. Garn skal merkes med eiers navn og må ikke stå ute til fangst mellom kl. 1000 og kl. 1800. Det kan ikke fiskes med garn på kortet til personer som ikke er tilstede under setting og opptaking av garna. Det er forbud mot bruk av bunden redskap i elver og bekker. Vanlig håndredskap (Stang og håndsnøre) og oter er tillatt for alle som har løst fiskekort. Isfiske er tillatt i alle vatn i allmenningen.
Utenbygds fiskere
I tillegg til håndredskap og oter kan utenbygdsboende benytte garn, dog med unntak av i følgende vatn: Håkkårstjønna og Remtjønna, Store Orkelsjø, Vesle Orkelsjø og Nøringtjønnene, Unndalsvatnet og Finntjønna og Avundtjønna.
Garnfiskeforbud
I Unndalsvatnet er området fra allmenningshytta til Unna elv fredet for garnfiske. Følgende vatn er fredet for alt garnfiske: Masingtjønna ved Orkelsjøen, Unntjønna i Unndalen og Potta på Åmotsdalsryggen.
Annet
Det finnes ørekyte i enkelte vatn i Orkelsjøområdet og i Unndalsvatnet og Gjevilvatnet. Vi ber fiskerne hjelpe oss med å unngå at denne sprer seg til flere vatn. Det er i Norge forbudt å bruke levende fisk som agn, og å sette ut eller flytte fisk mellom vatn uten grunneiers tillatelse.
Fiskekortomrde_OBA.jpg

Oppdal Bygdealmenning

Oppdal Bygdealmenning er med sine 1161 km2 en av landets største bygdeallmenninger. Så godt som alt areal ligger ovenfor skoggrensa.

Oppdal Bygdealmenning har tre ansatte. Kontoret ligger i Inge Krokanns vei 11 i Oppdal sentrum (100 meter sør for Rådhuset).

Komme i kontakt med oss

Inge Krokanns veg 11, 7340 OPPDAL

72 42 02 77 / 482 12 691 / 482 12 690

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.