• 72 42 02 77 / 482 12 690 / 482 12 691
  • post@oppdalbygdealmenning.no

Fiske i almenningen

Fiske i Oppdal Bygdealmenning

Oppdal Bygdealmenning har rundt 120 fiskevatn, smått og stort medregnet. Ørret er dominerende fiskeslag. Røye finnes i omtrent 30 vatn. I Unndalsvatnet finnes det harr. I Orkelsjøen og en del tilstøtende vatn, samt i Unndalsvatnet og Gjevilvatnet finnes det ørekyte. Allmenningen driver fiskestell, og har blant annet eget klekkeri.
Fiskeregler, fiskekort, utsalgssteder

Fiskekort, utsalgssteder

Det selges døgnkort, ukekort og sesongkort.

Utsalgssteder:

  • Inatur
  • Festa Handel
  • Alle sportsbutikker i Oppdal sentrum
  • Turistkontoret
  • Sjøsetra ved Orkelsjøen (når setra er i drift) og Gjevilvasshytta.
  • Kort selges også på Oppdal Bygdealmennings kontor i Oppdal sentrum.
  • Utenfor kommunen er Brødrene Dalløkken på Dalholen i Folldal kommune eneste utsalgssted.


Kortet gjelder i alle vatn innen allmenningen. Sesongkort gjelder det kalenderåret de er utstedt. Kart over Oppdal Bygdealmenning er å få kjøpt der fiskekort selges. 

Fiskekortomrde_OBA.jpg

Oppdal Bygdealmenning

Oppdal Bygdealmenning er med sine 1161 km2 en av landets største bygdeallmenninger. Så godt som alt areal ligger ovenfor skoggrensa.

Oppdal Bygdealmenning har tre ansatte. Kontoret ligger i Inge Krokanns vei 11 i Oppdal sentrum (100 meter sør for Rådhuset).