• 72 42 02 77 / 481 77 859 / 482 12 691
  • post@oppdalbygdealmenning.no

Om villreinjakta

Villreinjakt

Oppdal Bygdealmenning har areal både i Knutshø og Snøhetta villreinområder.
Utenbygdsboende søkere kan tildeles jakt i Snøhetta villreinområde. Søknadsmengden er relativt stor, normalt er sjansen for å få reinsjakt ca 10%.
2_villrein_snohetta.jpg

Søknad om villreinjakt og søknadsfrist.

Søknadsfrist er 1. mai.
Søknad skal inneholde søkers fulle navn og folkeregistrert adresse, gårds- og bruksnummer for allmenningsberettigede, samt når søkeren hadde jakt i Oppdal Bygdealmenning sist.

Det kan søkes ved å bruke skjemaet for dette her på nettsiden. Søker vil da motta en epost som kvittering på at søknaden er registrert. Dersom epost ikke mottas må søker kontakte almenningen for å forsikre seg om at søknaden blir registrert.

Det kan også søkes på eget skjema som blir lagt ut på Circle K og på allmenningskontoret. Søknader poststemplet 1. mai godtas.

Jakttider

Villreinjakta starter 20. august både i Knutshø og Snøhetta. Siste jaktdag har variert fra 15. september til 21-22. september i begge områder. Årsmøtene i villreinutvalgene fastsetter jakttid fra år til år.  

Informasjon

Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinområde består av to delområder med separate villreinstammer. Oppdal Bygdealmennings grunn ligger i det østligste av disse. Villreinstammen her teller omtrent 2000 dyr før kalving. Korttypene som tildeles er fritt dyr, kløftbukk (liten bukk), simle/ungdyr og kalv. Kalvekortene selges kun sammen med simle/ungdyrkort. Normal fellingsprosent for området er rundt 50%. Oppdal Bygdealmenning har felles jaktavtaler med samtlige rettighetshavere innen Oppdal kommunes del av Snøhetta villreinområde.

Oversiktskart for jegere med KORT FRA OPPDAL BYGDEALMENNING i 2024 (klikk på kartet).

Snøhetta

Oppdal Bygdealmenning

Oppdal Bygdealmenning er med sine 1161 km2 en av landets største bygdeallmenninger. Så godt som alt areal ligger ovenfor skoggrensa.

Oppdal Bygdealmenning har tre ansatte. Kontoret ligger i Inge Krokanns vei 11 i Oppdal sentrum (100 meter sør for Rådhuset).