• 72 42 02 77 / 481 77 859 / 482 12 691
  • post@oppdalbygdealmenning.no

Småviltjakt

Om småviltjakta

Oppdal Bygdealmenning har så godt som bare fjellterreng. Av dette er omtrent 370 kvadratkilometer lirypeterreng og 630 kvadratkilometer fjellrypeterreng. Se interaktivt kart.

Interessen for småviltjakta er stor. Interessen for jakt med hund er større enn for jakt uten hund. Fra 2022 skiller vi ikke på jaktkort med og uten hund, men jaktkort i dagene 10.09 - 14.09 gjelder uten hund.


For utenbygds jegere tildeler vi småviltjakt etter søknad med frist 1. mai. For innenbygds jegere er jakttiden i utgangspunktet 10.09 – 23.12 (10.09 – 14.09 uten hund).  


Styret i Oppdal Bygdealmenning kan i hvert enkelt år bestemme endringer i jakttid og fangstbegrensning. I 2015 ble det f.eks ikke åpnet for småviltjakt i det hele tatt. Opplysninger om dette vil bli publisert på hjemmesidene før jaktstart.


Oppdal bygdealmenning utbetaler skuddpremie på kr. 400,- for rødrev felt innenfor Oppdal kommunes grenser. Dokumentasjon foregår ved å fremvise skutt rødrev på allmenningskontoret. 

 Statistikk 2000 2022

smaaviltjakt_kart.jpg
Jaktfelt

Allmenningen deles inn i fire felt (A-D, se kartet ovenfor) de tre føste jaktperiodene (10.9 - 25.9). Kart over området selges på utsalgsstedene for småviltkort.

Oppdal Bygdealmenning

Oppdal Bygdealmenning er med sine 1161 km2 en av landets største bygdeallmenninger. Så godt som alt areal ligger ovenfor skoggrensa.

Oppdal Bygdealmenning har tre ansatte. Kontoret ligger i Inge Krokanns vei 11 i Oppdal sentrum (100 meter sør for Rådhuset).