• 72 42 02 77 / 481 77 859 / 482 12 691
  • post@oppdalbygdealmenning.no

Oppdal Bygdealmenning

Oppdal Bygdealmenning er med sine 1161 km2 en av landets største bygdeallmenninger. Så godt som alt areal ligger ovenfor skoggrensa. Oppdal Bygdealmenning har rundt 120 fiskevatn, smått og stort medregnet. Ørret er dominerende fiskeslaget.
Forvaltning
Bruksrett i Oppdal Bygdealmenning ligger til jordbrukseiendommer innen bygdelaget som fra gammel tid har utøvd bruksrett i allmenningen. De bruksberettigede velger et styre som står for forvaltningen. Tre fast ansatte står for den daglige drifta.
om_oba_art.jpg

Oppdal Bygdealmenning

Oppdal Bygdealmenning er med sine 1161 km2 en av landets største bygdeallmenninger. Så godt som alt areal ligger ovenfor skoggrensa.

Oppdal Bygdealmenning har tre ansatte. Kontoret ligger i Inge Krokanns vei 11 i Oppdal sentrum (100 meter sør for Rådhuset).