• 72 42 02 77 / 481 77 859 / 482 12 691
  • post@oppdalbygdealmenning.no

Fiske i almenningen

Fiske i Oppdal Bygdealmenning

Oppdal Bygdealmenning har rundt 120 fiskevatn, smått og stort medregnet. Ørret er dominerende fiskeslag. Røye finnes i omtrent 30 vatn. I Unndalsvatnet finnes det harr. I Orkelsjøen og en del tilstøtende vatn, samt i Unndalsvatnet og Gjevilvatnet finnes det ørekyte. Allmenningen driver fiskestell, og har blant annet eget klekkeri.
Fiskeregler, fiskekort, utsalgssteder

Fiskekort, utsalgssteder

Det selges døgnkort, ukekort og sesongkort.

Utsalgssteder:

  • Inatur
  • Festa Handel
  • Alle sportsbutikker i Oppdal sentrum
  • Turistkontoret
  • Sjøsetra ved Orkelsjøen (når setra er i drift) og Gjevilvasshytta.
  • Kort selges også på Oppdal Bygdealmennings kontor i Oppdal sentrum.
  • Utenfor kommunen er Brødrene Dalløkken på Dalholen i Folldal kommune eneste utsalgssted.


Kortet gjelder i alle vatn innen allmenningen. Sesongkort gjelder det kalenderåret de er utstedt. Kart over Oppdal Bygdealmenning er å få kjøpt der fiskekort selges. 

Fiskekortomrde_OBA.jpg
10,3 kg, Gjevilvatnet 2022, Emil Aune.

Oppdal Bygdealmenning

Oppdal Bygdealmenning er med sine 1161 km2 en av landets største bygdeallmenninger. Så godt som alt areal ligger ovenfor skoggrensa.

Oppdal Bygdealmenning har tre ansatte. Kontoret ligger i Inge Krokanns vei 11 i Oppdal sentrum (100 meter sør for Rådhuset).